Vše na mobil - mobilní svět

Najdete tu - filmy, hry, aplikace, mp3, videa, tapety, zvuky.

Upozornění

Upozornění
Pozorně si přečtěte toto prohlášení legality (zákonnosti) a užití stránek http://mobilsvet.wgz.cz/
Obsah
Hlavní obsahová část, jenž je pravidelně editována autory stránek, má pouze informativní charakter. Žádná informace v tomto obsahu není zveřejněna proto, aby zpřístupnila či zjednodušila přístup třetí osobě k neoprávněnému užití díla jedním ze způsobů uvedeným v autorském zákoně. Autoři textů na stránkách pocketmovies.cz odmítají jakoukoliv spoluodpovědnost za případné porušování autorských práv třetími osobami resp. uživateli stránek v důsledku zpřístupnění obsahu těchto stránek formou textů, odkazů, grafických prvků či jakýchkoliv jiných podob. Žádný ze zde zobrazených souborů se nenachází na tomto serveru a rovněž žádný text v hlavní obsahové části přímo neodkazuje na autorské dílo jehož šíření by mohlo být v rozporu s autorským zákonem. Na stránkách pocketmovies.cz jsou použity oficiální texty a grafické prvky distributorů audiovizuálních děl a programů a rovněž přepisy textů a grafických prvků, které v okamžiku užití nebyly autorským dílem. Pokud by byl na těchto stránkách nevědomě užit jakýkoliv materiál, který je autorským dílem, neprodleně toto prosím sdělte na email: info@war-king.cz
Komentáře:
Stránky http://mobilsvet.wgz.cz/ žádným způsobem nesbírají, nearchivují a nenakládají s informacemi, které lze prostřednictvím internetu získat z přístupu uživatelů, kteří tak publikují anonymně. Uživatelé jsou sami zodpovědní za obsah svých komentářů, které vkládají na tyto stránky. Autoři stránek nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv informace, publikované prostřednictvím komentářů třetích osob (uživatelů), které by svojí povahou mohly zjednodušit neoprávněné užití díla jiným uživatelům. Autoři stránek rovněž odmítají případnou spoluodpovědnost za tyto komentáře, neboť neznají obsah těchto komentářů.
Celkový výsledek:
Stránky http://mobilsvet.wgz.cz/ mají pouze informativní charakter. Nevyužívejte tyto stránky k distribuci nebo k downloadu jakýchkoliv materiálů, ke kterým nemáte oprávnění a licenci. Všechny komentáře, které by svojí povahou mohli být v rozporu se zákony zde vkládáte na vlastní zodpovědnost. Stránky pocketmovies.cz nejsou určeny k zpřístupňování, zjednodušení přístupu, nabádání či jakémukoliv jinému úkonu, který by mohl v konečném důsledku vést ke spoluodpovědnosti autorů těchto stránek za porušení autorského zákona třetími osobami.

Kdyby byl nějaký problém s legalitou stránek pište na info@war-king.cz
 
www.war-king.cz